Lidmaatschap

Voor meer informatie m.b.t. het lidmaatschap
kunt u contact opnemen met:

    Mevr. L. Van Genechten
Elzendreef 6
B-2900 Schoten
België

Tel.& fax.: vanuit België: 03/633.19.72. vanuit het buitenland: 0032-36.33.19.72
e-mail: spaniels@telenet.be


Door het ondertekenen van de aanvraag verklaart de kandidaat zich akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging.
De kandidaat verklaart geen lid te zijn van een kynologische vereniging niet erkend door de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus (K.K.U.S.H.) of van een buitenlandse kynologische vereniging niet aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.). Het bestuur aanvaardt of weigert de kandidatuur. Bij weigering is het bestuur niet gehouden deze beslissing te motiveren.
Het lidmaatschap gaat in na aanvaarding van de kandidatuur en na betaling van het lidgeld.


Vorige pagina